nhà cao tầng: Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy giáo được học sinh tặng hoa lá ngón