Nguyễn Xuân Phúc: Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở