Nguyễn Tử Quảng: Nữ chính Quỳnh búp bê: Tự nguyện rời bỏ hào quang, yêu nhầm đại gia trăng hoa