Nguyễn Tử Quảng: ‘Mồi nhử’ lãi ngoài, Huyền Như cho cả dàn lãnh đạo Navibank vào tù