Nguyễn Thị Thành: Cô giáo đoán đề 'siêu chuẩn' nhiều năm 'phím' cho học sinh, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT vào cuộc