Nguyễn Thị Thành: Danh sách giàu nhất hành tinh: Gọi tên tỷ phú USD Việt Nam mới