nguyễn đức chung: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Xử lý nghiêm vụ 'chuyến đi kinh dị' của du khách Úc