nguyễn đức chung: Chủ tịch Hà Nội: Xã hội đen lấn chiếm đất bãi sông Hồng, xây nhà bán
<