người phán xử: Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất