người đàn ông: Người đàn ông cho bé trai 14 tuổi xem phim đồi truỵ rồi dâm ô nạn nhân