người đàn ông: Các đức ông chồng thường ao ước một người vợ như thế nào?
<