người dân: Video: Người dân kể lại giây phút cháy chung cư Fodacon