người dân: Hải Phòng 'ban lệnh' cấm đỗ xe, nhiều người... hoang mang!
<