ngừng quan hệ: Rối loạn tình dục do thuốc có nên ngừng uống?