nghiệt ngã: Số phận nghiệt ngã của cậu bé 17 tuổi bị ung thư di căn vẫn liên tục giành 2 giải học sinh giỏi