Nghỉ việc vì lương thấp: Trưởng phòng Sở Công Thương xin thôi việc về bán… gà nướng