Nghỉ việc vì lương thấp: Phó chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình