nghi phạm đầu thú: Thanh niên đâm chết người trong quán bida ra đầu thú
<