Nghi phạm: Tạm giữ nghi phạm đổ xăng đốt ô tô của chủ nợ để trả thù cho vợ