Nghệ An Hà Tĩnh: Sáu người chết, nhiều đê đập vỡ do mưa lũ