ngày cưới: Đám cưới Hoàng tử Harry diễn ra vào ngày 19/5 năm sau
<