Ngáo đá trèo lên vách núi: Thanh niên 25 tuổi cố thủ suốt 5 giờ trên vách đá cao 50 m