Ngân hàng: Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức về công ty bầu Đức
<