Neymar: Trộm vào nhà HLV PSG, lấy áo đấu Neymar và kế hoạch chuyển nhượng
<