Neymar: Neymar: 'Mọi người không hiểu tôi đã bị đau thế nào'