Next Top Model: Sau nhiều đồn đoán, đây mới là đại diện Việt Nam tại Asia's Next Top Model