Mỹ - Đức: Đức Phúc: Ám ảnh về cái nghèo, sợ nhất là bố mẹ bị người khác đánh!