Mỹ - Đức: Mỹ nhiều tỷ phú hơn Đức, Trung, Ấn cộng lại