Murray: Nadal, Federer lần đầu chia nhau đứng đầu bảng ATP sau bảy năm