mua nhà: 'Hot girl', con nhà có địa vị, nhưng lại đi...môi giới và bán dâm