Mưa ngập: Dự báo thời tiết 18/7: Bão Sơn Tinh tấn công, nhiều nơi nguy cơ lụt