Mưa ngập: TPHCM: Mưa ngày càng nhiều và lớn hơn các năm trước

  • TPHCM: Mưa ngày càng nhiều và lớn hơn các năm trước

    TPHCM: Mưa ngày càng nhiều và lớn hơn các năm trước

    Tuy chưa hết năm 2017 nhưng TPHCM đã xuất hiện 8 trận mưa có vũ lượng trên 100mm, lớn gấp đôi các năm 2009 đến 2015. Đặc biệt, thành phố xuất hiện nhiều trận mưa cực đoan. Nếu tính mưa trên 50mm thì thành phố có 41 trận, lớn gấp đôi các năm từ 2009-2015 (trừ năm 2010).

  • Người Sài Gòn 'tả tơi' trong cơn mưa lớn kéo dài

    Người Sài Gòn 'tả tơi' trong cơn mưa lớn kéo dài

    Cơn mưa lớn kéo dài chiều 8-11 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM biến thành sông, người dân dầm mưa, xe cộ chết máy phải dẫn bộ hàng loạt...