Mưa lũ miền Bắc: Cuối tuần, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng