Mưa lũ: Nôn nao với canh cá linh bông điên điển mùa lũ về

  • Nôn nao với canh cá linh bông điên điển mùa lũ về

    Nôn nao với canh cá linh bông điên điển mùa lũ về

    Trong cái ẩm ướt của tiết trời mùa Vu lan, không có gì thú vị bằng ngồi dưới một mái nhà lợp lá giữa vùng sông nước, cùng vài bạn tâm giao, bên nồi canh cá linh bông điên điển nghi ngút khói, tọp một ngụm đế rồi khoác vai bạn mà xuống xề câu vọng cổ Lưu Dương.

  • Nơi cơn lũ đi qua

    Nơi cơn lũ đi qua

    Có lẽ phải mất cả chục năm nữa xã Nhi Sơn và cả Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) mới có thể trở lại như trước cơn lũ. Con đường 15C đoạn chạy qua xã Nhi Sơn có đến 36 điểm lớn, nhỏ bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm bị trôi mất như bị một lưỡi xẻng khổng lồ thọc xuống từ đỉnh trời rồi bứng lên hắt xuống tận đáy con sông Mã đang cuộn sóng đỏ ngầu lao về xuôi.