mưa lớn sài gòn: Sài Gòn tiếp tục ngập nặng do mưa to và triều cường