Mưa lớn: Trung Quốc: Hơn 50 người thương vong do mưa lớn và lũ quét