mùa đông không lạnh: Ngày đầu đi làm, Bắc Bộ đón gió mùa đông bắc, Hà Nội còn 14 độ C