mưa bão: Miền Bắc cuối tuần nắng nóng, ngày giỗ Tổ mưa giông