Mua bán vàng: Giá vàng hôm nay 23/5: USD dừng bước, vàng tăng từ đáy 2018