Mr Đàm: Đàm Vĩnh Hưng tậu siêu xe chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia