Mr Đàm: Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn sốc: Scandal là 'sản phẩm' của từng người?