Mr Đàm: MTV Việt Nam giải thích lý do Đàm Vĩnh Hưng trượt giải EMA 2017