mở cửa xe: Kinh ngạc trước quy mô 'bầy chuồn chuồn' của Lục quân Trung Quốc