mở cửa xe: Lộ giá bán 'cực chát' của mô tô ba bánh Yamaha Niken