Mở cửa ô tô: Hà Nội: Nam thanh niên đang đi ô tô qua cầu bất ngờ mở cửa rồi nhảy xuống sông Hồng