Mở cửa ô tô: Hà Nội: Mở cửa xe khiến một học sinh tai nạn, tài xế chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi