Minh Tú: Minh Tú ẩn ý sau khi 'The Look' kết thúc: 'Cuối cùng cũng xong 1 bộ phim hài'