Miền Trung mưa rất to: Miền Trung chuẩn bị hứng bão số 11, diễn biến rất nguy hiểm