Messi: Ferdinand: Messi tạo nên trận đấu, Ronaldo muốn kết liễu trận đấu