MC: MC Ai là triệu phú Phan Đăng: Sắp ghi hình đợt 3, chắc chắn tôi sẽ khác nữa