máy tính bảng: Google lẳng lặng khai tử máy tính bảng Pixel C Android