Máy bay trinh sát: Khả năng cực đỉnh của máy bay trinh sát Nga: Nhìn rõ cả đinh tán trên xe tăng Abram Mỹ