màu trắng: Sụt cân đột ngột, đi ngoài ra máu dễ mắc ung thư đại tràng