Mâu thuẫn chia tiền lương: Nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn chia tiền lương ra đầu thú