Mâu thuẫn anh đâm chết em: Đánh anh bằng mũ bảo hiểm, người em bị đâm chết