mạng xã hội: Trăn khổng lồ 'mắc kẹt', bị chó cắn ngập răng, người mặc sức kéo lê khắp nơi