Mai Quốc Việt: Bí mật chưa từng tiết lộ về mỹ nhân Việt đầu tiên thi quốc tế giành giải cao sau năm 1975
<