Mặc áo mưa: Mặc áo mưa, đổ xăng đốt xe Fortuner của hàng xóm để trả thù