Lương 3 triệu đồng: MBBank lãi đậm, nhân viên tăng thu nhập lên 26 triệu đồng mỗi tháng