Lương 3 triệu đồng: Ngọc Thạch: 'Tôi từng làm trong công ty nhà chồng với lương tháng 5 triệu đồng'