lục quân Việt Nam: Xe tăng T-90S hiện đại về Việt Nam bằng cầu không vận xuyên lục địa?
<