lục quân Việt Nam: Việt Nam từng có cơ hội sở hữu xe tăng T-80 và T-72 hiện đại nhất Đông Nam Á?