lục quân Việt Nam: Molniya 1241.8 sẽ có năng lực tấn công mặt đất cực mạnh?