lớp 8: Chơi té nước trong ngày bế giảng, tập thể lớp 12 quyết định 'ép' thầy chủ nhiệm chơi cùng cho đáng nhớ