Liên Hợp Quốc: Phản ứng của thế giới sau khi Trump hủy họp với Kim Jong-un