Lenovo: Hơn 80.000 laptop ThinkPad X1 Carbon bị triệu hồi