Lenovo: Lenovo Z5 chính thức ra mắt, tựa iPhone X nhưng mỏng hơn